Prihláška online

Chlapci
Ubytovanie a strava
Objednávame si ubytovanie v kategórii :*
- turnaj začína večerou 26.8.2020 /streda/ a končí obedom 30.8.2020 /nedeľa/
Doprava
Spôsob dopravy počas turnaja
Termín pre zaslanie prihlášky : 31. JÚL 2020
Termín na úhradu účastníckeho poplatku 130 € a depozitu 200 € : 31. JÚL 2020.

Účastnícky poplatok:
130 € / 1 tím
250 € / 2 tímy 
360 € / 3 tímy
440 € / 4 tímy
500 € / 5 tímov 

UPOZORNENIE: 350 € - za každý prihlásený tím, ktorý si nezabezpečí ubytovanie a stravovanie prostredníctvom oficiálnej ponuky organizátorov /neplatí pre tímy z Prešovského a Košického samosprávneho kraja/.
 
Doplňujúce info:
Ing. Daniela Hudačková, 0918 633 284, football@4sport.sk 
Mgr. Helena Janigová,     0915 873 134

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Hlavná 29, 080 01 Prešov
Názov účtu: PRO 4SPORT JUNIOR, Jazdecká 1/A, Prešov, Slovakia
IBAN: SK64 1111 0000 0015 8366 8006, SWIFT (BIC): UNCRSKBXXX
Popis transakcie: NÁZOV TÍMU + veková kategória!

POZOR:
Poplatky na ťarchu príkazcu!
V prípade, že účastnícky poplatok a depozit nebude uhradený načas, organizátor neručí za zaradenie klubu do zoznamu účastníkov.
Prosím pripočítajte k 5 číslo 1.