Prihláška online

Chlapci
Dievčatá
Ubytovanie a strava
Objednávame si ubytovanie v kategórii :*
- turnaj začína večerou 1.7.2020 /streda/ a končí obedom 6.7.2020 /pondelok/
Kategória A15 : 
- turnaj začína večerou 1.7.2020 /streda/ a končí obedom 4.7.2020 /sobota/
Doprava
Spôsob dopravy počas turnaja
Termín pre zaslanie prihlášky : 31. MÁJ 2020
Termín na úhradu účastníckeho poplatku 130 € a depozitu 200 € : 31. MÁJ 2020.

Účastnícky poplatok:
130 € / 1 tím
250 € / 2 tímy 
360 € / 3 tímy
440 € / 4 tímy
500 € / 5 tímov 

UPOZORNENIE: 350 € - za každý prihlásený tím, ktorý si nezabezpečí ubytovanie a stravovanie prostredníctvom oficiálnej ponuky organizátorov /neplatí pre tímy z Prešovského a Košického samosprávneho kraja/.

Doplňujúce info:
Daniela Hudačková, 0918 633 284, football@4sport.sk
Helena Janigová,     0915 873 134

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Hlavná 29, 080 01 Prešov
Názov účtu: PRO 4SPORT JUNIOR, Jazdecká 1/A, Prešov, Slovakia
IBAN: SK64 1111 0000 0015 8366 8006, SWIFT (BIC): UNCRSKBXXX
Popis transakcie: NÁZOV TÍMU + veková kategória!

POZOR:
Poplatky na ťarchu príkazcu!
V prípade, že účastnícky poplatok a depozit nebude uhradený načas, organizátor neručí za zaradenie klubu do zoznamu účastníkov.
Prosím pripočítajte k 1 číslo 5.